• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2018 - Custom text here

ขอเชิญเชินนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง “การเตรียมความพร้อมในการก้าวเขาสู่วิชาชีพพยาบาล”

โครงการพัฒนาสมรรถนะพฤติกรรมบริการทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญเชินนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

“การเตรียมความพร้อมในการก้าวเขาสู่วิชาชีพพยาบาล”

ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 16.00 น.

ณ ห้อง F9120 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ Smart nurse”

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับ Jordana Cosmetics Thailand และร้าน De’MartinNe

ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ Smart nurse”

ในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ ห้อง F9120 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

และพบกับสินค้าราคาพิเศษ เฉพาะในงาน วันเดียวเท่านั้น !!!  #Jordanathailand #JORDANA​

 

 

ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการวางแผนการใช้จ่ายและการออมเพื่ออนาคต และประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพกับแนวทางการพัฒนาตนเอง

 

โครงการพัฒนาสมรรถนะพฤติกรรมบริการทางการพยาบาลสำหรับนักศึกษาพยาบาล

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง

1. การวางแผนการใช้จ่ายและการออมเพื่ออนาคต โดย ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2. ประสบการณ์การเป็นพยาบาลวิชาชีพกับแนวทางการพัฒนาตนเอง โดย ศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

ณ ห้อง F9120 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโครงการอบรมหลักสูตร HA201

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโครงการอบรมหลักสูตร HA 201 ดังต่อไปนี้

1. HA 201_01 Introduction

2. HA 201_02 Quality in Daily Work

3. HA 201_03 Team Dialogue

4. HA 201_04 Review

5. HA 201_05 Unit-based Quality

6. HA 201_06 Trace

7. HA 201_07 Process Design & CQI

8. HA 201_08 HA Standard Implementation

                      

 1. ขอเชิญเชินนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง “การเตรียมความพร้อมในการก้าวเขาสู่วิชาชีพ…

 2. ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟัง เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับ Smart nurse…

 3. ขอเชิญชวนนักศึกษาพยาบาลทุกชั้นปีและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการวางแผนการใช้จ่ายและการออมเพื่ออนาคต และปร…

 4. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการโครงการอบรมหลักสูตร HA201

 5. ด่วน อย่าพลาดการประชุมวิชาการสมาคมพยาบาลฉุกเฉิน ประเทศไทย www.ena.or.th

 6. รับสมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โควตาพื้นที่จังหวัดนครชัยบุรินทร์

 7. ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานนิทรรศการ “ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ส่งเสริมสุขภาพมารดา ทารกและครอบครัว”

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยา…

DECEMBER_SHORT 15, 2017
พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)

พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12…

NOVEMBER_SHORT 23, 2017
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

AUGUST_SHORT 28, 2017
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

AUGUST_SHORT 28, 2017
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

JULY_SHORT 31, 2017
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

JULY_SHORT 31, 2017
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

JULY_SHORT 31, 2017
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

JULY_SHORT 24, 2017
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

JULY_SHORT 24, 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

JUNE_SHORT 28, 2017
ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ผู้บริหาร คณาจารย์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มทส. ร่วมต…

JUNE_SHORT 28, 2017
การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

การประชุมวางแผนงานวิจัยของสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

MAY_SHORT 31, 2017
f t g m