Black Ribbon
 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2017 - Custom text here

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

 

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)

ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อจากประกาศ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10,000 บาท (เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พ.ค. 60 เป็นต้นไป)
  (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์ หรือธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 17 – 29 พ.ค. 60)
 3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

 1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (ค…

 3. ขอเชิญร่วมพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และค้นหา PASSWORD สำหรับยืนยันระบบ…

 5. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 7. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมมหกรรมคุณภาพ HACC FORUM ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ย. 59 ณ สุรสัมม…

f t g m