Black Ribbon
 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2017 - Custom text here

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้
-สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวช จำนวน 2 ตำแหน่ง
-สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ จำนวน 1 ตำแหน่ง
-สาขาวิชาการกพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
สามารถเข้าดูรายละเอียดได้เลยนะคะ
กรอกใบสมัครออนไลน์และดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ ส่วนการเจ้าหน้าที่ มทส. ค่ะ 
สมัครออนไลน์: http://web.sut.ac.th/dp/2015/ 
รายละเอียดตำแหน่ง: http://203.158.7.28/admissionprofile/admin/pdf/112file.pdf

 1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (ค…

 3. ขอเชิญร่วมพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และค้นหา PASSWORD สำหรับยืนยันระบบ…

 5. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 7. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมมหกรรมคุณภาพ HACC FORUM ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ย. 59 ณ สุรสัมม…

f t g m