• .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2017 - Custom text here

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูวิชาการศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และงาน "คืนสู่เหย้า ด้วยรักและผูกพัน น้อมมนัส กตเวทิตา"

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

- โครงการฟื้นฟูวิชาการศิษย์เก่าสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 13.00 -17.00 น. ณ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

- งาน "คืนสู่เหย้า ด้วยรักและผูกพัน น้อมมนัส กตเวทิตา" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเลี้ยงอำลา มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.ปัทมา วาจามั่น และเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และบุคลากรทุกคนในสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุรนารี สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานฯ ได้ที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ 044-223519 โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานจำนวน 1,000 บาท สามารถโอนโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชื่อบัญชี นางสาวปนัดดา แซ่เล้า เลขที่บัญชี 707-274589-0  และแจ้งหลักฐานการโอนเงินไปยัง LineID : Panaddatoy34  (ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมงานฯ)

 

                      

 1. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่1 PORTFOLIO

 2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการ…

 3. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาพยาบาล ในโอกาสได้รับรางวัลจากการประชุมวิชาการ HACC Forum ครั้งที่ 11

 4. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องใน “วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”

 5. ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ธนกมณ ลีศรี อาจารย์สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ได้รับรางวัล Excellent Paper…

 6. นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการโต้วาทีน้องใหม่ ปี 2560 และกองเชียร์ดีเด่น

 7. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และแขกผู…

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

กิจกรรมสัมภาษณ์นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรพยา…

ธ.ค. 15, 2560
อบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager เขตสุขภาพที่ 9 รุ่นที่ 2/2561

อบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manag…

ธ.ค. 15, 2560
อบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manager เขตสุขภาพที่ 9 รุ่นที่ 1/2561

อบรมหลักสูตร ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ Care Manag…

ธ.ค. 14, 2560
พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12)

พิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ (อาคารเครื่องมือ 12…

พ.ย. 23, 2560
กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำป…

ส.ค. 28, 2560
งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

งานบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 25…

ส.ค. 28, 2560
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และนศ.โครงการแลกเปลี่ยนจาก สปป.ลาว เข้าร่วมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ แล…

ก.ค. 31, 2560
คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Sciences, University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาศึกษาดูงาน

คณาจารย์ และนักศึกษาจาก Faculty of Nursing Science…

ก.ค. 31, 2560
โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560

โครงการจิตอาสา เรื่องเพศศึกษาพัฒนาวัยรุ่น ฯ และค่า…

ก.ค. 31, 2560
ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพยาบาลดีเด่น ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายสถาบันการศึกษาพยาบาล ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดี นางสาวศตพร แดนระเบียบ ที่ได้รับราง…

ก.ค. 24, 2560
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ …

ก.ค. 24, 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผลิตพยาบาลระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กับ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการผล…

มิ.ย. 28, 2560
f t g m