Black Ribbon
 • .

 • .

 • .

 • .

Copyright 2017 - Custom text here

งานพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อคงเอกลักษณ์ สืบทอดปณิธานของวิชาชีพพยาบาลตามธรรมเนียมสากล สร้างจิตสำนึก และความรู้สึกในคุณค่าแห่งวิชาชีพการพยาบาล และเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่หนึ่งที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลที่ดีมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพและสังคม และเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ที่สำเร็จการศึกษา และที่จะเริ่มก้าวเข้าสู่วิชาชีพในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

 

 

 1. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครอาจารย์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

 2. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม (ค…

 3. ขอเชิญร่วมพิธีมอบเข็มสัญลักษณ์ ประดับแถบ มอบหมวกและตะเกียง ไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2559

 4. ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และค้นหา PASSWORD สำหรับยืนยันระบบ…

 5. ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 6. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560

 7. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมมหกรรมคุณภาพ HACC FORUM ครั้งที่ 10 ในระหว่างวันที่ 23 – 24 พ.ย. 59 ณ สุรสัมม…

f t g m