กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560

COM_CONTENT_CATEGORY
COM_CONTENT_PUBLISHED_DATE_ON
COM_CONTENT_WRITTEN_BY
COM_CONTENT_ARTICLE_HITS

กิจกรรมตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 21 ประจำปี 2560 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560  โดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในสถาบันต่างๆ ที่สนใจ และมีภาพบรรยากาศที่น่าประทับใจ ดังนี้