Copyright 2019 - Custom text here

การติดต่อ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


 


- สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

111 ถนนมหาวิทยาลัย อาคารวิชาการ 1  ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ 0-4422-3510, 0-4422-3519, 0-4422-3507 โทรสาร 0-4422-3506

 

f t g m