Company Name

Slogan Text

เข้าสู่ระบบสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

 

sep

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

icon01 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ IC วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557  ณ  โรงแรมปัญจดารา    โหลดเอกสาร icon_new_2

icon02 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน SUT HEALTHY FESTIVAL 2014 ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยนักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ สุรสัมมนาคาร โดยมีการแสดงผลงานบอร์ดนิทรรศการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมประกวด Healthy Boy&Girl พร้อมรับของที่ระลึกภายในงาน icon_new_2

pic01 สำนักวิชาพยาบาลจัดกิจกรรมโครงการคนไทยไร้พุงระหว่างวันที่ 8 - 15 ก.ย. 57 ณ โถงอาคารเรียนรวม 1 Dini Radyo Arabesk Radyo Yabancı Radyo Pop Radyo คลิกชมภาพกิจกรรม new

icon01 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลกองเชียร์ดีเด่น นการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ ประจำปี 2557 วันที่ 10 ก.ย. 57 ศูนย์บรรณสารฯ icon-update (1) 
PDF พิมพ์ อีเมล
 
นักศึกษาคนเก่ง PDF พิมพ์ อีเมล

 

post02

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยม ระดับมหาวิทยาลัย ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557  ได้แก่ นส.สุนิสา  ปานะโปย  นส.เพชรพรรณ  นราองอาจ และนายสืบสาน  รักสกุลพิพัฒน์

 
การประชุมวิชาการ IC 2014 PDF พิมพ์ อีเมล

         IC                                        

 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมวิชาการบทบาทพยาบาลควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซัี่ยน เมื่อวันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2557  ณ  โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพยาบาลในเขตนครชัยบุรินทร์ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทนร์) และโรงพยาบาลอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมประชุม 200 คน

 
ตลาดนัดหลักสูตร 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
001

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมงานตลาดนัดหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ Dini Radyo Arabesk Radyo Yabancı Radyo Pop Radyo แก่นักเรียนที่สนใจ เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 
ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
003

บริษัทธนาคารจากเมือง AKITA ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57

 

 
ปฏิทิน
BuaXua Calendar
จรรยาบรรณ