Company Name

Slogan Text

เข้าสู่ระบบสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
PDF พิมพ์ อีเมล
 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ PDF พิมพ์ อีเมล

     สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.จันทกานต์ กาญจนเวทางค์ ในโอกาสที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์ ในระดับดีมาก หัวข้อเรื่อง "การพัฒนาแบบจำลองระบบบริการอันพึงประสงค์ที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสุขภาพมารดาวัยรุ่นและครอบครัว" ในการประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ ๓ “สิทธิและการเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์: ประเทศไทยสู่อาเซียน” เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท ๑๑ กรุงเทพมหานคร

 
ขอเชิญชมรายการ SUT Station (TV) PDF พิมพ์ อีเมล
     ขอเชิญคณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับชมรายการ SUT Station TV  ได้ทาง http://www.facebook.com/station  ซึ่งทางศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ได้ดำเนินการผลิตรายการโทรทัศน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น รายการ VIP. Time  รายการ SUT NEWs  รายการ Doo Dee on TV ฯ จำนวนทั้งสิ้น 9 รายการ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
 
สภาการพยาบาลให้การรับรองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี PDF พิมพ์ อีเมล

           สภาการพยาบาล  ให้การรับรองสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นเวลา 2 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2556-2557)  

<รายละเอียดเพิ่มเติม>

 
ปฏิทิน
BuaXua Calendar
จรรยาบรรณ