Company Name

Slogan Text

เข้าสู่ระบบสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

icon4 ขอเชิญร่วมงานพิธีประดับขีดหมวกและมอบเข็มวิทยฐานะ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ที่จะสำเร็จการศึกษา ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.  ณ  อาคารสุรสัมมนาคาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี new2

icon4 ขอเชิญร่วมงานพิธีทำบุญสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 21 ก.พ. 2558 ณ  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ อาคารวิชาการ 1 new2

porno izlejigolo arayan bayanlar anal pornolar haberler

 

 

ข่าวด่วน update_icon

icon3สำนักวิชาพยาบาลศาตร์กำหนดจัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปี 2558  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 07.00 - 12.00 น.  ณ  อาคารสุรพัฒน์ 2   ดาวโหลดแผนที่ คลิก

icon3 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 และ 2 ที่มีความประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558  (สามารถดาวน์โหลดเอกสารและส่งเอกสารได้ที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) ดาวน์โหลดใบสมัคร new2

icon3 กำหนดการสอบความรู้ขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ประจำปี 2558 อ่านรายละเอียด new

icon3 โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดรับสมัครนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อรับทุนการศึกษาจากคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี (สามารถดาวน์และส่งใบสมัครได้ที่สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์) โหลดใบสมัคร

 

 

ข่าวกิจกรรม

 bysri  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จัดกิจกรรมงานบายศรีสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557
 woman  นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการต้านความรุนแรงในเด็กและสตรี ในโครงการพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
 Chaimongkon   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมกับเทศบาลไชยมงคล จ.นครราชสีมา ทำข้อตกลงในการพัฒนาคุณภาพด้านการดูแลผู้ป่วยในชุมชนร่วมกัน
  japan    สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน โดยจัดกิจกรรมอบรมภาษาญี่ปุ่นสำหรับพยาบาลแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 57 - 26 ม.ค. 58           
  michigan   สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์จัดทำโครงการตรวจประเมินผู้ป่วยในระดับสากล ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา                   

  

 


eryaman escort

 
เอกสาร dowsload PDF พิมพ์ อีเมล

icon4 ตารางเรียนและตารางสอบนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4  Chick

icon4 จรรยาบรรณนักวิจัย 

icon4 แบบประเมินนักศึกษาออนไลน์  
 
ปฏิทิน
BuaXua Calendar
จรรยาบรรณ