Company Name

Slogan Text

เข้าสู่ระบบสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

icon02 แบบประเมินการติว (โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน) ภาคเรียนที่ 1/2557สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คลิก icon-update

icon01 แบบประเมินการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 1/2557

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  คลิก icon-update

นักศึกษาชั้นปีที่ 2  คลิ  icon-update (1)

 นักศึกษาชั้นปีที่ 3  คลิก icon-update

sex hikayesi

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

icon02 ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ร่วมงาน วันพยาบาลแห่งชาติ  วันที่ 21 ตุลาคม 2557  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ณ โถงชั้น 1 อาคาร F9 icon_new_2

pic01 สำนักวิชาพยาบาลจัดกิจกรรมโครงการคนไทยไร้พุงระหว่างวันที่ 8 - 15 ก.ย. 57 ณ โถงอาคารเรียนรวม 1 Dini Radyo Arabesk Radyo Yabancı Radyo Pop Radyo คลิกชมภาพกิจกรรม new

icon01 สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลกองเชียร์ดีเด่น นการแข่งขันโต้วาทีน้องใหม่ ประจำปี 2557 วันที่ 10 ก.ย. 57 ศูนย์บรรณสารฯ icon-update (1) 
PDF พิมพ์ อีเมล

ukash

 
นักศึกษาคนเก่ง PDF พิมพ์ อีเมล

 

post02

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาที่มีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ดีเยี่ยม ระดับมหาวิทยาลัย ของมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2557  ได้แก่ นส.สุนิสา  ปานะโปย  นส.เพชรพรรณ  นราองอาจ และนายสืบสาน  รักสกุลพิพัฒน์

 
ตลาดนัดหลักสูตร 2557 PDF พิมพ์ อีเมล
001

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ร่วมจัดกิจกรรมงานตลาดนัดหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ Dini Radyo Arabesk Radyo Yabancı Radyo Pop Radyo แก่นักเรียนที่สนใจ เมื่อวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2557 ณ อาคารสุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 
ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ PDF พิมพ์ อีเมล
003

บริษัทธนาคารจากเมือง AKITA ประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชมสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 57

 

 
ปฏิทิน
BuaXua Calendar
จรรยาบรรณ